Blogolj!

Szabadságvédő Alapítvány: Szűnjön meg a kettős mérce!

A Szabadságvédő Alapítvány megütközéssel vette tudomásul, hogy a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség megszüntette a nyomozást a Havas Szófiának a kommunizmus bűneit relativizáló kijelentései miatt indult büntetőügyben. Az ügyben az Alapítvány kuratóriumi tagja, Pálfalvi Milán tett feljelentést, miután az MSZP-s politikus az 1956-os forradalmat „ellenforradalomnak” nevezte, melynek során „nácik felfegyverkezve, házról házra járva keresték a kommunistákat és a zsidókat” - írja szombati közleményében az alapítvány. 

Havas Szófia szerint 1956-ban a nácik felfegyverkezve, házról házra járva keresték a kommunistákat és a zsidókat.

A nyilatkozat úgy folytatódik: Havas Szófiának a Kádár-rendszer hivatalos propagandáját idéző kijelentései nyilvánvalóan a diktatúra bűneinek mentegetését szolgálják, és kimerítik „a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűnei nyilvános tagadásának bűntettének” büntetőjogi tényállását. Maga az ügyészség is megállapította, hogy kijelentéseivel Havas Szófia arra utalt, hogy „Rákosi Mátyás forradalom útján szerezte meg a hatalmat, ezáltal a Rákosi Mátyás és társai által a hatalom erőszakos úton történő megszerzésével kapcsolatban elkövetett kommunista bűnöket kétségbe vonta.”

Ennek fényében érthetetlen, hogy az ügyészség mégis megszüntette a nyomozást, és ezt ráadásul azzal indokolta, hogy Havas Szófia „csak” általánosságban tagadta a hatalom erőszakos úton történő megszerzésével kapcsolatos kommunista bűnöket. A nyomozóhatóság okfejtése szerint viszont csak akkor valósul meg bűncselekmény, ha valaki a diktatúrákhoz kapcsolódó népirtásszerű, vagy súlyukban ehhez hasonló bűnök tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel.

A Szabadságvédő Alapítvány szerint az ügyészség érvelése nem támaszkodik történelmi tényekre, az okfejtését jogilag is kifogásolhatónak tartják. Rákosi Mátyás és társai ugyanis nemcsak „általánosságban” működtettek egy bűnös rendszert, hanem nagyon is konkrét emberiesség elleni bűnöket követtek el. Hatalomhoz vezető útjukat a kor hatályos szabályai szerinti is bűntettnek minősülő erőszakos cselekmények övezték: sorozatos emberölések, politikai ellenségek jogtalan elhurcolása és kínzása, kitelepítések, társadalmi csoportok jogfosztottá tétele. A kommunista diktatúra kiépítését és a politikai ellenfelek megfélemlítését szolgálták a gyömrői gyilkosságok, majd az azokat fedező amnesztia, a magyar polgárság és parasztság gerincét adó személyek alföldi koncentrációs táborokba hurcolása vagy tanyavilágba történő kitelepítése, egyházi vezetők, papok, lelkészek bebörtönzése és kínzása - emlékeztetnek.

Ma - írja a Szabadságvédő Alapítvány - történelmi evidenciának számítanak a Politikai Rendészeti Osztály, a Katonapolitikai Osztály, az Államvédelmi Osztály, majd az Államvédelmi Hatóság súlyos bűntettei. Hasonló szomorú példát szolgáltat a békeszerződést követően a szovjet hatóságoknak átadott áldozatok ügye. Köztük volt Karig Sára szociáldemokrata politikus, aki fellépett az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon az MKP által elkövetett “kék cédulás” csalás ellen, ezért az ÁVO letartóztatta, és átadta a szovjet állambiztonsági hatóságoknak. Ítélet nélkül, egy 1948. március 13-án kelt szovjet állambiztonsági határozat nyomán a vorkutai kényszermunkatáborba szállítottak. Ugyanígy a kommunista diktatúra kiépítését és fenntartását szolgálták a recski és a tiszalöki kényszermunkatáborok, ahol kétséget kizáróan emberiesség elleni bűncselekmények történtek.

Havas Szófia kijelentései mindezeket a konkrét, a Büntető Törvénykönyv 143. §-ban nevesített emberiesség elleni bűntetteket relativizálták, súlyosan megsértve az áldozatok és családtagjaik méltóságát. Az MSZP politikusa tehát tankönyvi példáját adta a Btk. 333. §-ban foglalt tényállásnak, mely szerint bűntettet követ el, aki a kommunista rendszer által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik. A Szabadságvédő Alapítvány kuratóriumi tagja ezért panasszal él a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség B.X.5779/2016/12-I. számú határozatával szemben, bízva abban, hogy az ügyészség saját hatáskörében megállapítja a nyomozást megszüntető határozatának törvénytelen voltát, és újraindítja a nyomozást.

Az alapítvány ezenfelül tisztelettel felhívja Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Urat, hogy az ügyészi szervezet feletti utasítási jogát gyakorolva szerezzen érvényt a jogalkotói akaratnak, és tegyen meg minden lépést annak érdekében, hogy ma Magyarországon – csaknem három évtizeddel a kommunizmus bukását követően – ne képezhesse a közbeszéd részét az elnyomó rendszer bűneinek törvénytelen tagadása vagy jelentéktelen színben való feltüntetése. Különösen szűnjön meg az a kettős mérce, hogy míg az egyszerű emberek ellen akár egy internetes hozzászólás miatt is vádat emelnek, addig az MSZP politikusai sérthetetlenséget élvezve nevethetnek a magyar nép szenvedésein, melyeket nagyrészt ők vagy jogelődjeik okoztak.

A sérelmezett határozat érvelése alapján ugyanis logikailag eljuthatunk arra a következtetésre, hogy csak az követi el a 333. § szerinti bűncselekményt, aki a Rákosi-korszak valamely olyan konkrét emberiesség elleni bűntettét tagadja, melyet hivatalos forrás nevesített, ad absurdum bírósági ítélet állapított meg. Ez a megközelítés azonban szöges ellentétben áll mind a jogalkotói akarattal, mind az Alkotmánybíróságnak az érintett bűncselekményi tényállással kapcsolatos értelmezésével, mely szerint a „jogszabály tehát nem azt várja el a norma címzettjeitől (azaz mindenkitől), hogy az akár általa, akár más által elkövetett bűnt beismerje, hanem azt, hogy a szóban forgó bűn megtörténtét (mint evidens történelmi tényt) tagadó, kétségbe vonó stb. aktív magatartást ne tanúsítson.”

Itt az idő tehát, hogy az ügyészi szervezet is a jogszabály által elvárt – és az Alkotmánybíróság által alkotmányosnak talált – szigorúsággal járjon el a kommunizmus bűneinek tagadóival szemben, akkor is, ha azok MSZP-s politikusok - zárul a közlemény.

https://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/38389/pics/lead_800x600.jpg
Havas Szófia,kommunizmus,MSZP,Szabadságvédő Alapítvány
 

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Letartóztatták Joób Márton képviselőt, Botka László bizalmasát

2020.07.30. 12:40
Hatalmas pácban a szegedi balliberális önkormányzati képviselő. Az ügyészség szerint a vizsgált bűnszervezet több mint 250 millió forintos vagyoni hátrányt …

Feloszlatta magát Mohács képviselő-testülete

2020.07.06. 17:15
Feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület, ezért legkésőbb százhúsz napon belül helyhatósági választásokat tartanak a Duna-parti városban - közölte a település jegyzője hétfőn.

A kamuvideósok tovább támadják Magyarország védekezését

2020.07.02. 18:55
Bangóné Borbély Ildikó és Korózs Lajos alulmúlhatatlan „álompárosa” volt a soros a koronavírus-járvány elleni egészségügyi és gazdasági védekezés szocialista …

Belső vizsgálat indul az MSZP-ben az álmentős videó miatt

2020.06.10. 09:05
Lesz vizsgálat és felelősségrevonás a pártban a botrány miatt - mondta Szakács László, az MSZP elnökhelyettese az ATV Start című műsorában. Elmondta az MSZP-ben egy …

Nem hazudtolta meg magát Ujhelyi

2020.06.06. 22:10
Hiába van hétvége, a szocialisták pofázógépe nem pihen, most is jó sok marhaságot hordott össze.

Fidesz: az EU nem adott forrást a koronavírus elleni védekezésre

2020.03.27. 18:50
A kormánypárt szerint nincs új a nap alatt: hazudik az MSZP.

Felháborító, hogy luxuskörülmények között élnek a Szeviép-vezérek!

2020.03.10. 04:40
A Botka László vezette balliberális szegedi önkormányzat „házi kedvenc cége” mintegy 500 vállalkozót nem fizetett ki – emlékeztetett a Fidesz a …

A kommunizmus áldozataira emlékezünk

2020.02.25. 15:15
1947-ben ezen a napon vitték el a szovjet csapatok Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a Szovjetunióba, ahol nyolc évet töltött fogságban. A politikus letartóztatása és fogvatartása az első …

A kommunizmus áldozataira emlékezik Magyarország

2020.02.24. 06:00
A rendezvénysorozat már hétfőn megkezdődik, a központi programokat kedden tartják.

Kovács Attila: a bolsevizmus örökösei ma is köztünk élnek és rombolnak

2020.02.20. 11:00
A Kádár-korszakban intézményesült kontraszelekció, valamint a hatalmi beágyazódások árnyéka ma is sok helyütt tetten érhető. A kultúrában …

Ezeket a cikkeket olvastad már?