Blogolj!

Pintér M. Lajos: Az értelmiségi gyökerű újságírást művelem és várom el

Kollegánk, Pintér M. Lajos kapta 2018-ban Csongrád megye Sajtódíját. A még mindig fiatal újságíró mögött jelentős életút áll már eddig is, Csongrád megye illetőleg Szeged városának (ahol azért Móra Ferenc, Tömörkény István, Juhász Gyula, Temesi Ferenc is művelte a szakmát) napjainkban leghitelesebb, a polgári értékrend mellett következetesen kiálló szerkesztőjével nagyinterjúnkban beszélgettünk élete fő alkotásáról a Szegedma.hu-ról és ezzel kapcsolatban arról, hogy miért hagyta ott egy teljesen értelmezhetetlen profilváltás következtében. Ma újra épít, hiszen a megújult Makohirado.hu és Promenad.hu szakmai irányítását vállalta el.

Újságíróként kaptál elismerést, de egyetemi körökben azt hallottam, szakdolgozatodat úgy lehetett kiadni könyvként, hogy alig kellett módosítani rajta.

Történelem, német és politikaelmélet szakokat végeztem Szegeden, de mindig is az újságírás volt a nagy álmom. Már gyerekkoromban sportújságíró vagy sportriporter akartam lenni: a Körkapcsoláson, a klasszikus rádiós sportriportereken nőttem fel… Meg a Labdarúgás újságon és a Képes Sporton, később pedig a közéleti napi- és hetilapokon. Ez az időszak a print lapok hőskora volt.

A szegedi Móra Ferenc Kollégiumban lakva több éven keresztül szerkesztettem – egy szerintem igen színvonalas – kollégiumi havi újságot, amelynek akkori stábjából sokan az országos média meghatározó lapjainál, televízióinál dolgoznak. A kollégiumban beleszerettem a szakmába, majd – még tanulmányaim alatt – az egyetem hetilapjához kerültem

Szilárd értékorientációval, értékvilággal rendelekeztem: a polgári, nemzeti, konzervatív oldalhoz tartozónak vallom magam.

Ez kijelölte a kutatási irányt a politikaelmélet és a történelem szakjaim vonatkozásában. Úgy láttam, hogy gyakorlatilag a rendszerváltás előtti időszak magyarországi ellenzéki mozgalmai közül a népi ellenzék története egyáltalán nem volt feldolgozva, pedig ebből nőtt ki az MDF, a MIÉP, miközben az urbánus-liberális táborról könyvek sorozata jelent meg. Próbálták is úgy beállítani, hogy volt egy értelmiségi, fajsúlyos, européer ellenzék, amellyel szemben csupán „büdös lábú mucsai, pusztai bolondéria” állt Csurka Istvánnal, Csoóri Sándorral, Fekete Gyulával, Lezsák Sándorral és társaikkal. Végül egy elég vaskos szakdolgozatot írtam a Kádár-rendszer népi-nemzeti ellenzékéről.

A fellelhető szakirodalom, tanulmányok, de még inkább a korabeli anyagok, levéltári dokumentumok és személyes interjúk segítségével azt mutattam be, hogy nemcsak komoly társadalmi beágyazottságuk, de legalább ugyanolyan számottevő szerepük, súlyuk volt a Kádár-rezsim aláaknázásában a népi íróknak, népi gondolkodóknak, nemzeti érzelmű antikommunista ellenzékieknek Illyés Gyulától kezdve egészen az Antall József felemelkedésééig tartó MDF-es szakaszig, mint a másik oldalnak.

Teljesen úttörő irodalomnak számított, Lezsák Sándorék szinte egy az egyben kiadták a lakiteleki találkozó huszadik évfordulója. Egyébként Romsics Ignác akkor hívott is, hogy menjek hozzá PhD-zni, amit komoly megtiszteltetésnek vettem, de köszönettel hárítottam el, mondván: az újságírás, a közéleti újságírás felé érzek vonzalmat, az az utam és a küldetésem.

Pedig ez nem hangzik rossz ajánlatnak…

Ennek a lépésnek az volt az oka, hogy a Szegedi Egyetem hetilapot nagyon szerettem csinálni, és mellette indult Szegeden egy Friss Újság című, hangsúlyozottan polgári napilap. A Szegedi Egyetemnek Dlusztus Imre volt a főszerkesztője, de mellette egyrészt sokat tanulta, másrészt teljes joggal felruházott szerkesztő lehettem, formálhattam a tudásom szerint az újság arculatát: a harmincezres egyetem hetilapja egyben városi hetilap is volt.

A következő állomás a 2007-es Csongrád Megyei Napilap (később: Csongrád Megyei Hetilap). Ekkoriban Széles Gábor vidéki napilapokkal kísérletezett, de bő fél év után mindenki számára világossá vált, hogy új napilap indítása sem üzletileg, sem szakmai szempontból nem lehetséges. Hiába voltunk az őszödi beszéd után, és látszott, hogy valami változás várható, de nem voltak meg azok a lehetőségek, pláne nem Csongrád megye vonatkozásában, hogy egy ilyen jobboldali termék a saját lábára álljon. Ezt követően az egyetemen végeztem tovább az újságírói munkámat.

Talán – eddigi - legfőbb műved a Szegedma hírportál. Hogyan történt az indulás, minek köszönhető a létrejötte? Milyen volt mindezt megalkotni egy olyan városban, amelynek baloldali vezetése volt, és kisebb esély mutatkozott ennek leváltására, mint bármely más megyeszékhelyen?

2008-at írtunk, és néhány barátommal, kollégámmal, akik megmaradtunk a zátonyra futtatott Csongrád Megyei Hetilapból, beláttuk, hogy itt nyomtatott termék nem jöhet létre. A szegedi postaládákba eljutó, patinás Délmagyarország nagyon erősen húzott a másik irányba, nem volt kritikus a baloldali kormányzattal, illetve szegedi városvezetéssel szemben (holott bőven lett volna miért, hiszen éppen csődbe vitték hazánkat, illetve terelték vakvágányra a napfény városát), nem azt a polgári értékvilágot képviselte, amiben mi hittünk és hiszünk. Akkoriban találtunk egymásra Oláh János vállalkozóval, aki 2006-ban a Fidesz polgármesterjelöltje volt, és aki saját politikai kalandjának kudarcát követően belátta, hogy

Szegeden gyakorlatilag semmilyen polgári hang nincs a médiában, az ezzel az értékvilággal szimpatizálóknak kell egy kapaszkodó, ami összefogja ezt az egész tábort.

Az sem baj, ha – nyilván anyagi okokból – online lesz, mert az olcsóbb, gyorsabb, jobb, és fenntarthatóbb szakmailag, üzletileg. Oláh János anyagi támogatásával alakítottunk egy hírportált, Szegedma lett a neve, és ez 2008 elején el is indult - kevés emberrel, de annál nagyobb lelkesedéssel.

Tíz évvel ezelőtt a Délmagyarország print tartalmát egy az egyben feltették az internetre, az online nagyrészt azt jelentette, hogy a nyomtatott újság tartalmai ott is megjelentek. Erősen belecsaptunk ebbe a történetbe, mind a politikai tartalmakkal, mind a közéleti cikkekkel, de mellette értékorientált nagybeszélgetésekkel, kultúrával foglalkoztunk, egyház rovatot indítottunk, kiemelten figyeltünk a sportra. Ez nem volt divat akkoriban, de tudtuk, ez is hozzátartozik a polgári értékrendhez, mert kifejezetten elnyomták Szegeden, politikai indíttatásból, a labdarúgást, a férfi kosárlabdát, az utánpótlássportokat.

És a civileket. Rengeteg hagyományőrzőt, civil kört, egyesületet totálisan letapostak, mert egy eléggé koncentrált, autokratikus, autoriter városvezetés valósított meg a fiatal Botka László. Ez nem feltétlen direkt politika volt, nem „a Fidesz-lapot" készítettünk,

tényleg rengeteg civil, hagyományőrző, értékorientált körnek felületet adtunk. Mindezek az első két évben kialakították a Szegedma profilját.

Szép, stabil évek következtek. Az utóbbi fél évben erősen megváltozott arculata, imázsa, de maga a név azóta is él.

Így van. Ha azonban most felmegyünk a Szegedmára, akkor erőteljesen bulvártartalmat látunk fekete háttérrel. Mi történt?

Úgy érzem, hogy 2017 szeptemberéig egy viszonylag egyenes vonalon haladt az oldal, a maga orientáltságával, ami szerintem nemcsak Szeged, hanem a megye, a régió egy ismert és vezető, tényleg a jó értelemben vett polgári konzervatív online sajtóterméke lett, amely egyrészt egyesítette magában az online-nak a 21. századi követelményeknek megfelelő eszközeit, valamint azokat a tartalmi elemeket, amelyek alapján valami polgári konzervatív sajtótermék lehet.

2008-tól kezdve főszerkesztőként csináltam, mivel számomra a polgári, Magyarország nem politikai terméknek számított, hanem egy elérendő célnak, amiben hittem: Isten, haza, család, közösség, nemzet, magyarság.

Ezt az értékvilágot képviseltük – névvel vállalt véleménnyel. Nem rejtettük véka alá, hogy melyik politikai oldal az, amellyel szimpatizálunk, nem játszottunk álfüggetlent, mint ahogy az a magyar sajtó balliberálisok szekerét toló részére sokszor jellemző: a Szegedmára mindig is ki volt írva, hogy polgári hírportál. Ezt nem tagadtuk le, de ezzel együtt teret adtunk a politikai másik oldal véleményének, híreinek is, sőt minden helyi szereplő megszólításával vitákat, kerekasztal-beszélgetéseket szerveztünk. Egyenes vonalon, egy értékorientáltság mellett, szerintem szép eredményeket hozva, országos hírnévre szert téve működött 2017 szeptemberéig.

Mi történt ezt követően?

Felbukkantak, majd felerősödtek olyan szándékok, hogy a portál teljesen más irányt vegyen tartalmában, formájában, mondanivalójában. Mindezt afféle szenzációhajhászás közepette, ahol elvész érték és igazság is. Ezeknek a törekvéseknek nem tudtam és nem tudtunk ellenállni.

A pozitív értelemben vett polgári értékek helyett olyan bulvár vonalat erőltettek, mely annak a műfajnak sem az érdekes vagy értékes része, hanem inkább ez a sarazó, szennyező, a különböző folyadékokat felszínre hozó típusa, ezzel pedig nem tudok azonosulni.

Hosszú heteken keresztül gondolkodtam rajta, de amikor 2017 októberében elkerülhetetlenül bekövetkezett ez a váltás, akkor elköszöntem.

Az utolsó pillanatig próbáltam tartani magam. Szerencsére nagyon jó kollégák vettek körül, akik hozzám hasonlóan gondolkodtak. Szerintem sokatmondó, hogy azóta egyikük sem dolgozik már ott...

Ehhez én nem kívántam adni a nevemet, nem tudok vele azonosulni és csak nagyon szomorúan nézem, hogy mi lett 2017 őszétől ebből a termékből.

Jelenleg félig-meddig kollégája is vagy az egyik egyetemistaként kedvelt könyvszerződnek, Bayer Zsoltnak. Hogyan kerültél a Blogstarhoz?

Csúri Ákossal, aki a Blogstar alapító atyja, hasonló az újságírói hitvallásunk, értékvilágunk. A szegedi közös gyökerek kapcsán már jó egy évtizede dolgozunk különböző frontokon, mindig segítve egymást barátilag, kollegiálisan.

Ennek a tíz évre visszatekintő, kiváló szakmai, baráti kapcsolat része volt, hogy Ákos többször meghívott az Echo tévé egykori, Böngésző című műsorába. Ezzel segítette a Szegedmában végzett munkánkat, és sok érdekes beszélgetésben vehettem vele részt, meg a többi kollégával, Kecskés Istvánnal, Kovács Andrással. Ákos engem már 2017 elején erősen csábított afelé, hogy újságírói és szerkesztői munkát végezzek a Blogstarnál, nyilván tiszteletben tartva azt, hogy a szegedi munkám mellett erre mennyi időm van. Ebben szépen megtaláltuk az összhangot, mert a Blogstar és a régi Szegedma folyamatosan egymást hivatkozva, egymást erősítve, segítve, azonos értékrend mellett gyakorlatilag tenyérbe csapva működött úgy, ahogy ennek egy polgári világban működnie kell: egymás anyagainak, híreinek hivatkozása, közös akciók mentén. 2017 elejétől már ott is szerzőként és szerkesztőként jelen voltam, utána,

ahogy a Szegedmától elköszöntem, Ákos már aznap hívott nagy örömmel tettem át a székhelyemet a Blogstar-Sportfaktor pároshoz mint állandó munkahelyhez.

E pillanatban is van egy kettősség a munkádban, a Blogstarnál megmaradtál, viszont új kihívások vártak: megváltozott a Makói Híradó és néhány nappal ezelőtt elkezdődött a hódmezővásárhelyi Promenad megújulása is. Milyen kihívásokat rejt ez és mennyiben tudod beépíteni korábbi tapasztalataidat?

Idén január elején jött egy megkeresés, hogy a Makohirado.hu és a Promenad.hu közös főszerkesztését vállaljam el. Szeretem csinálni ezt a napi hírportál jellegű munkát, és vonzott az is, hogy értelmes, előremutató célokért stabil háttérrel, normális légkörben és szakmai környezetben lehet elkezdni építkezni.

Ezzel együtt a Blogstartól sem szakadtam el. Hogy is szakadhattam volna, mikor hitem szerint a Csúri Ákos által fémjelzett portál tükröt tart a magyar média felé, egyúttal példát is mutat a hagyományos ízlésvilág és a legmodernebb tartalmi-technikai trendek ötvözésével! Számomra a Blogstar a maga megingathatatlan értékorientáltságával, üzenetével, küldetésével olyan szellemi otthon, ahol kiélhetem a szerzői és szerkesztői szabadságomat, és ahol a nagyvilág bármely meghökkentő történéséről, az országos és a helyi folyamatokról, ügyekről nemcsak kendőzetlenül és őszintén kifejezhetem a véleményemet, de az reményeim szerint a tágabb közösségnek is utat mutat.

A Promenadnál és a Makó Híradónál elindult szisztematikus munkának, építkezésének pedig különös pikantériát ad, hogy - miként a Blogstarnál és a Sportfaktornál is! - újra egymásra találtunk néhány olyan kollégával is, akik a régi Szegedmától álltak fel, miután más irányba ment a portál. Érdekes kihívás volt az onnan eljövő embereket megkeresni, dolgozzanak hasonló célokért, hasonló szellemiségben, mint amit a régi lapnál képviseltünk. Nagyon örülök, hogy többen mondtak igent. Nyilvánvalóan más Makó és Hódmezővásárhely is, mint Szeged, de azért előtte sem volt nekem ismeretlen, mert egyrészt a Szegedma nagyon sokat foglalkozott a két város közéletével, kultúrájával, sportjával, művészetével, tudományos életével, egészségügyével, politikájával, másrészt pedig teljes egészében beleástam magamat a helyi ügyekbe.

Komoly kihívást jelent, hogy alapvetően két kis stábbal próbáljuk meg a közös munkának minden lehetséges előnyét kiaknázni a szakmaiság, az alapelvek, a hasonló rovatok terén.

Szép, értékorientált, klasszikus polgári irányba kívánjuk elvinni ezt a két portált, miközben csemegézünk az ország és a világ híreiből is. Egyben a technikával is lépést kell tartani: a vizuális tartalmak, a videós elemek, a rövidebb cikkek kiegészítése vizuális tartalommal és a közösségi média felhasználása az olvasók szerzésére komoly feladat és költség.

Tudom a dolgomat mind a két helyen, hasonló szándékkal láttam neki munkának. Azokkal, akik felkértek erre, beszéltünk arról, hogy komoly rangot és presztízst vívott ki, amit a Szegedmánál építettünk a munkatársaimmal közösen. Hasonló szemlélettel folytatom, folytatjuk a Makó Híradónál és a Promenadnál is helyi hírek, helyi értékek, a település arculatát formáló közösségek, az értékes, tehetséges emberek, fontos ügyek felkarolását, felkutatását, odafigyelve arra, hogy a szinergiákat kihasználva koncentrált, szervezett munkát valósítsunk meg. Igazán nagy örömmel csinálom ezt, szerintem jó kis stábok jöttek össze mindkét helyen, a szakmát szerető, fejlődni vágyó, elkötelezett kollégákkal. El kell ismerni, most még „szokjuk egymást”, de úgy érzem, jó úton indultunk el!

Elnyerted Csongrád megye sajtódíját. Ez egyrészt valószínűleg köszönet a Szegedmában végzett munkádért, másrészt viszont kötelesség a jövő felé. Mit jelent számodra ez a díj? Milyen kötelességet ró rád?

Az újságírás valamikor értelmiségi szakma volt. Szeretném azt hinni, hogy egyfajta szintet képviselek a szakma tekintetében a helyi, a szegedi, vásárhelyi, makói, Csongrád megyei vagy akár országos tekintetben a Blogstaron végzett munkám alapján. Olyan értékrendet, világlátást, szemléletet, mely mögött ott a szakmai tudás és az olvasó, a közösség iránt maximális elkötelezettség és alázat. Ez azért lényeges, mert a mai újságírás legnagyobb rákfenéje az, hogy sokan úgy kezdenek bele, hogy fogalmuk sincs a műfajokról, nem tudnak írni, és hiányzik a tárgyi tudásuk is. Háttérismeret, nyelvezet, stílus, tudás, felkészültség, alázat és elkötelezettség, szorgalom nélkül az egészet nem lehet, nem érdemes csinálni. 

Ehhez tartom magam, és a stilisztikától a helyesírásig, az üzenetekig odafigyelve, a polgári értékrend mentén az értelmiségi gyökerű újságírást próbálom művelni, meghonosítani, és elvárni a kollégáktól is.

Ez a régi, klasszikus újságírás a maga értékorientáltságával, háttérismeretével, a tudásával, ötvözve a 21. század legfrissebb trendjeivel, követelményeivel, az átalakuló olvasói szokásokkal a médiafogyasztás tükrében.

Ezt szeretném a továbbiakban is folytatni, a kis közösségekhez, a helyi értékekhez, a polgári, nemzeti, konzervatív gyökerekhez szeretnék hű maradni. Olyan sajtótermékeket szeretnék csinálni, amelyek ezeket az értékeket képviselik, és nem csapkodnak, fröcsögnek össze-vissza a világban még akkor sem, amikor adott esetben nagyobb bulvárnépszerűséget hoz. Mértéket tartunk, és mércét mutatunk, de elsősorban is szolgáljuk az olvasókat, a közösséget. Modern köntösben, hiteles szóval, friss hírekkel, markáns véleményekkel és a megkérdőjelezhetetlen értékekkel.

1
https://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/49893/pics/lead_800x600.jpg
Csongrád Megye Sajtódíja,Interjú,Pintér M. Lajos
 

Hozzászólások

A bejegyzésre 1 db hozzászólás érkezett!
Hát, így van ez 2018-03-15 17:41:16
Köszönjük Lajos !
Hajrá !
Sok sikert a további munkásságod során is.
D.
Válaszolok

Hasonló bejegyzések a témában

Kiss-B. Atilla: Még nincs vége az átalakításnak, de az irány jó

2020.03.03. 18:15
Egy éve van hivatalban a Budapesti Operettszínház főigazgatója, az ismert és népszerű Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, Kiss-B. Atilla. …

Izsák Balázs: Székelyföld az egész magyarság támogatását megérdemli

2020.02.24. 07:00
A Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiók védelmét célzó európai polgári kezdeményezése olyan ügy, mely nem oszthatja meg a magyarságot, melyben …

Kovács Attila: a bolsevizmus örökösei ma is köztünk élnek és rombolnak

2020.02.20. 11:00
A Kádár-korszakban intézményesült kontraszelekció, valamint a hatalmi beágyazódások árnyéka ma is sok helyütt tetten érhető. A kultúrában …

Navracsics Tibor: Egy választás veszteségeiben sűrítődnek a korábbi egyoldalúságok és mulasztások

2020.01.22. 07:15
Navracsics Tibor hazatért. Az Európai Bizottságban 2014 és 2019 között egyebek mellett …

Lázár: gyűlöletkampányt könnyebb szervezni, mint otthonteremtési támogatást kialakítani

2020.01.05. 20:00
Az országgyűlési képviselő szerint a Fidesz komoly bizalomvesztést szenvedett el országosan: legfőbb ideje, hogy a …

Szijjártó Péter: Európa-bajnok a gazdasági növekedésünk

2019.09.21. 09:30
Bevándorlásellenes és bevándorláspárti, alkalmas és alkalmatlan jelöltek között kell dönteni az önkormányzati választáson – foglalta össze október 13-a tétjét a …

Tőke Ervin: Romániában rendszerszintű a magyargyűlölet

2019.08.29. 13:15
Kormányválság van Romániában, hiszen az államfő nem fogadta el Viorica Dancila miniszterelnök kormányátalakítási javaslatát. Közben államfő-választás előtt is áll az …

Máté Roland: csonkán is lehet teljes értékű életet élni

2019.08.17. 09:50
A Promenad.hu fél évvel ezelőtt a hét embereként mutatta be Máté Rolandot. A sokak számára ismert és közkedvelt szerkesztő-riporter akkoriban kerekesszékben ülve mesélt …

Lázár János: a magyarság az erős nemzetállamokban érdekelt

2019.05.20. 08:00
A május 26-i EP-választás sorsdöntő jelentőségű, hiszen irányt mutat Európának – véli Lázár János. Az országgyűlési képviselő szerin a liberális mainstream …

Quitt László: Ne menjen erdésznek, aki ki sem akar menni a házból

2019.04.20. 11:15
A felnőtté válás talán egyik legmeghatározóbb mérföldköve a megfelelő továbbtanulási irány kiválasztása. Ebben a nehéz döntésben komoly segítséget …

Ezeket a cikkeket olvastad már?