A hatos lottón nem vitték el a főnyereményt
Nyerőszámok: 6 (hat), 17 (tizenhét), 22 (huszonkettő), 25 (huszonöt), 41 (negyvenegy), 43 (negyvenhárom). Nyeremények: 6 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 60 darab, nyereményük egyenként 290.135 forint; 4 találatos szelvény 2.780 darab, nyereményük egyenként 6.260 forint; 3 találatos szelvény 44.570 darab, nyereményük egyenként 1.520 forint.
Blogolj!

Csoltó Gábor: Generációváltást kell végrehajtani a kamarában!

Még mindig a múlt árnyaival küzd, de a helyes úton, a törvényesség, a demokratikus működés és a fiatalítás irányába indult el a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Az új elnök, Csoltó Gábor nem fél felvállalni a konfliktusokat: szép eredményekkel, jó munkával és tisztességgel igyekszik meggyőzni az ellendrukkereket. Blogstar-interjú. 

Fotó: Rácz László/N3 Kommunikáció

Jó negyed évvel ezelőtt, hivatalba lépésekor rendcsinálást és racionalizálást ígért, a szervezeti egységek számának csökkentését vetítette előre, és a jogos kamarai kintlévőségek visszaszerzése iránti lépéseket jelentett be. A Kamarai Napok előtt időszerű a számvetés: mit sikerült mindebből megvalósítani?

Az első feladat a törvényesség helyreállítása volt: meg kellett választani a kamara hiányzó társadalmi tisztségviselőit. A legmagasabb rangúakat az októberi időközi választáson jelöljük ki, tulajdonképpen ezzel jutunk el oda, hogy minden posztot sikerül betöltenünk. Az egyszerűsítést tűztük ki célul, ebben a szellemben alakítottuk át az SZMSZ-t, úgy, hogy természetesen a múltból is meghagytuk a jó gondolatokat. Törekvéseink eredményét mutatja, hogy

eredetileg 76 hellyel vettük át a struktúrát, mostanra ez a szám 26-ra csökkent, sokkal áttekinthetőbbé, kezelhetőbbé és működőképesebbé vált a rendszer és a szervezet.

Megváltoztatjuk az alapszabályt is: több szintet végig járt már az elképzelésünk, melyet október 9-én vitatunk meg az utolsó fórumon is. Leépítettük a túlzott elnöki hatalmat, erősítettük a demokráciát, de megtartottuk a működőképességet.

A napokban az egyik sajtóorgánum erősen megkérdőjelezte az egyik újonnan megválasztott tagozatvezető alkalmasságát, felvetve, hogy bár korábban etikai vizsgálatot indított ellene a BKIK, most mégis vezető tisztségviselő lehet. Mi erről a véleménye az elnöknek, és terveznek-e ezzel kapcsolatban változást az alapszabályban?

Röviden azt tudom erre felelni, hogy küzdünk a múlt árnyaival. Nincs olyan, hogy egy tollvonással eltörlünk mindent, ami rossz volt, de azt bizton állíthatom, hogy új, helyes úton indultunk el. Az elmúlt két esztendő leforgása alatt én vagyok a BKIK negyedik elnöke, komoly átszerveződések történtek, különböző érdekcsoportok tűntek fel, és próbálták magukat megvalósítani. Eközben időnként véleményt mondtak különböző kamarai munkatársakról. A kritikák egy része jogos is lehetett, más részük nem állta meg a helyét. E tekintetben még mindig egyfajta átmeneti állapotban vagyunk. A kamara legnagyobb erénye a demokratizmusa, azaz nem lehet szembeszállni a közösség véleményével, amikor valakit megválaszt egy tisztségre, de azt is tényként kell elfogadnunk, hogy egy-egy személy értékeit vagy negatívumait különféle szempontokból különbözőképpen lehet megítélni. Arra törekszünk, hogy szabályszerűen, tisztességesen és demokratikusan bízzuk meg munkatársainkat, és akik bizalmat kapnak a közösségtől, esetleges korábbi negatívumaikat is levetkőzve hasznos tagjai legyenek a megújuló BKIK-nak.

Fotó: Rácz László/N3 Kommunikáció

Ha már érdekcsoportokat említett, az elmúlt években másról sem lehetett olvasni a BKIK kapcsán, mint marakodásról, intrikákról, súrlódásokról vagy nyílt összecsapásokról. Az elődje éppen a Blogstaron nyilatkozta tavaly, hogy véget vetettek a háborús állapotoknak. Mennyire igaz ez így 2018 októberében?

Nem tagadom, hallani még felerősödő kisebb közösségi véleményeket, tudunk a folyamatokba bele nem nyugvó személyekről, és akadnak ellendrukkerek is. Jó munkával, tisztességgel próbáljuk őket meggyőzni, bennünket pedig az nyugtat meg, hogy amikor külső szemlélők nyilvánítanak véleményt a BKIK-ról, akkor azok rendre pozitív tartalmúak. Úgy tűnik, értékelik az elvégzett munkát, és egyetértenek azzal a céllal, ahová el szeretnénk jutni.

Jó, hogy mondja: hová tart a BKIK?

A gazdaság irányítói és művelői közötti térbe, ahol meg kell jelenítenünk a vállalkozások érdekeit, létfontosságú szükségleteit és evidens vágyait. Szeretnénk megmagyarázni a kormányzat, a gazdaság vezetőinek a kéréseket, miközben jó viszonyt alakítunk ki velük. Ez a hatékony érdekérvényesítés kulcsa. Nem kis feladatról van szó, de meggyőződésem, hogy ezt az űrt csak a gazdasági kamarák képesek betölteni, különös tekintettel a BKIK-ra, hiszen Budapesten 300 ezer vállalkozás működik hatalmas erővel és fluktuációval, melyek az ország gazdaságának jelentős hányadát képviselik. Az az igazság tehát, hogy nem köszöntött még be a kamarába a teljes béke és nyugalom, akadnak vitáink, melyek az esetek többségében tisztességesek. A vezetésnek el kell fogadnia a különböző véleményeket, miközben a működőképesség határáig demokratikusnak kell maradnunk. Sok még a tennivalónk ezen a téren is.

A gazdasági közvetítői szerep kapcsán megkerülhetetlen a kérdés: milyen a BKIK és a főváros viszonya? Volt egy találkozója a főpolgármesterrel, ennek alapján lát-e rá reményt, hogy a kamara képviselői szavazati joggal vehessenek részt a főváros különböző bizottságainak munkájában?

Folyamatos a kapcsolatunk a főváros vezetőivel. A bizottságokban igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, még akkor is, ha egyelőre csak tanácskozási joggal vehetünk részt azok munkájában, és előfordul, hogy nem kapunk meg bizonyos munkaanyagokat. Így aztán nem tudjuk a képességeinkhez méltó teljesítményt nyújtani. Azt is látni kell, hogy a főváros bonyolult helyzetében sok feladattal próbál jelenleg megküzdeni, és megértjük, nem az a legfontosabb, hogy a BKIK-val tovább javítsa a munkakapcsolatát. Mi készen állunk erre, mert az a véleményünk, hogy könnyíthetnénk a gondjaikon, ha nagyobb teret engednének a szakembereinknek, és még több helyen, még több fórumon szólhatnánk hozzá a fejlesztéskehez, a szervezésekhez, a környezetvédelemhez és az egész főváros megújításához.

Fotó: Rácz László/N3 Kommunikáció

Miután átvette az elnöki posztot, a május 31-i küldöttgyűlésen elhangzott: az utóbbi évben vagyonvesztést szenvedett el a kamara, ráadásul az adó mintájára beszedhető regisztrációs díjban megjelenő kintlévőség meghaladja az 1 milliárd forintot. Augusztus végén levélben keresték meg ennek kapcsán az érintett vállalkozásokat. Mi volt a reakció?

Az elmúlt évben veszteséges volt a kamara gazdasága, és mintegy 400 millió forintos céltartalékot kellett képeznie azért, mert nem hajtotta be a regisztrációs díjakat.

Volt erkölcsi bátorságunk ahhoz, hogy alapos előkészítés után először levélben keressük meg azon vállalkozásokat, melyek nem fizettek, és melyeket arra szeretnénk rábírni, pótolják elmaradásukat. Arról tudok beszámolni, hogy a fővárosi vállalkozók alapvetően jól fogadták a megalapozott megkeresésünket. Az adófizetési morált és anomáliákat azonban mi sem érzékelteti jobban, minthogy hirtelen mindenféle pénzek érkeztek a kamarához a helyi iparűzési adót is beleértve. A BKIK-nak komoly munkát okozott, hogy ezeket a megfelelő helyre irányítsa, vagy visszajuttassa a feladónak. A regisztrációs díjakból végül mintegy 140 millió forintot sikerült begyűjtenünk. Az első kör végére értünk, de most jön a következő etap, hiszen még jelentős tételek vannak kint.

Az adatok javítása után október 8-a tájékán adjuk át a NAV-nak az újabb behajtási listát. A helyzetet egyébként bonyolítja, hogy nem a saját adatainkból dolgozunk, hanem az MKIK és a vele szerződött számítástechnikai cégek adathalmazából, és bár folyamatos közöttünk az egyeztetés, végső soron nem férhetünk hozzá ezekhez az adatokhoz. Eközben jelentős manuális munkával viszont felderítettünk hozzávetőlegesen 90 ezer megszűnt vállalkozást. Ez ezért öröm számunkra, mert mivel megállapítottuk, hogy nem léteznek, ezért a feltételezett regisztrációs díjukat sem kell lefedeznünk eredménytartalékkal. 

Ez máris 45 millió forintos spórolás...

Sőt, ennél jóval jelentősebb összegről van szó, mert az adathalmazok javítása során kiderült, hogy ezek a vállalkozások jórészt nem az elmúlt évben szűntek meg, hanem öt esztendőre visszamenőleg. Most azon dolgozunk, hogy a NAV segítségével novemberre, mikor a mérlegkészítés felé haladva már előadatok rendelkezésünkre állnak, tisztában legyünk a pontos kintlévőségekkel, ezek okával és egyéb részleteivel is. Egyébiránt jó mérlegre készülünk, minden szempontból jó mérleget szeretnénk produkálni.

Közkeletű vélekedés a kamaráról, hogy idősödő, egymás közt jól meglévő, egymással üzletelő emberek társasága. A BKIK jövőjét - egy külső szemlélő számára - mindenféleképpen egyfajta generációváltást jelentené. Tervbe van-e ez véve az ön elnöki mandátumának ideje alatt?

Akár erőszakos módon is, de generációváltást kellene végrehajtani a kamarában! Nagyot változott a világ, másként kell reagálni az eseményekre, megváltozott az informatika és az információs háttér. Nélkülözhetetlen a fiatalos gondolkodás. Éppen ezért külön keressük azokat a személyeket, akik megfelelnek az elképzeléseinknek. A fiatalok versenyelőnyt élveznek, rájuk akarunk támaszkodni. A fiatalítás megkezdődött, kimondottan fiatal, jó képességű kollégák vannak körülöttünk a BKIK-ban. Jómagam is szeretnék 2020-ban a helyemen egy legalább 40 év alatti, megfelelő képzettségekkel és nyelvtudással rendelkező, agilis urat vagy hölgyet látni.

Már nagyon időszerű. Mint ahogy a múlt iránti tisztelet is: a BKIK első elnökének, Valero Antalnak szobrot állítanak a Kamarai Napok nyitányaként, október 16-án. Ön hányadik elnök?

Az újkori időszakban, a rendszerváltást követően a hetedik. Büszkén mondhatom, sok sikeres elnöke volt a BKIK-nak a 19. és a 20. században. Valero Antalnak is izgalmas élete volt, ha jól tudom, egy év elnökséget követően egy időre átadta a vezetést sógorának, majd újra visszavette. Hamar felismerte egy kereskedelmi kamarában rejlő lehetőségeket, és az alapok lerakásával igen sikeres kamarát indított el.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a jelenlegi elnöknek is szobrot állítanak majd?

(nevet)Ahhoz még nagyon sokat kellene dolgoznom rövid idő alatt. Talán köztudomású, de csak erőteljes invitálásra vállaltam el az elnökséget. Színes, de békés nyugdíjas napjaimat áldozom fel a köz érdekében. Megtisztelő lenne, ha az utókor az én munkámat is nagyra értékelné. Nem egyszerű a feladat, mert rövid idő alatt nagy változtatásokat akarunk véghezvinni, ezzel pedig érdekeket is sértünk. Bízom benne, mindig a köz érdekében és jogosan tesszük, amit teszünk, de igaz, ami igaz: nem egy ütközésmentes időszak ez a BKIK életében. 


Valero Antal szobrát a Kamarai Napok nyitórendezvényeként, 2018. október 16-án, délután négy órakor avatják a BKIK székházában (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.), míg a nagy szabású Magyar Ipar és Kereskedelem Napja október 18-án lesz a Hungexpo B pavilonjában.

https://aktualis.blogstar.hu/./pages/aktualis/contents/blog/60504/pics/lead_800x600.jpg
BKIK,Csoltó Gábor,Interjú,Kamarai Napok
 

Hozzászólások

Hasonló bejegyzések a témában

Quitt László: Ne menjen erdésznek, aki ki sem akar menni a házból

2019.04.20. 11:15
A felnőtté válás talán egyik legmeghatározóbb mérföldköve a megfelelő továbbtanulási irány kiválasztása. Ebben a nehéz döntésben komoly segítséget …

Megnyílt a 38. Construma építőipari szakkiállítás

2019.04.03. 17:25
Megnyílt a 38. Construma építőipari és otthonteremtési szakkiállítás szerdán Budapesten, a Hungexpo vásárközpontban 20 ország közel 550 kiállítója mutatkozik be április 3-7. …

Hónap végéig kell befizetni a kamarai hozzájárulásokat

2019.03.26. 08:50
A kötelezettségüket nem teljesítő vállalkozásoknak március 31-ig kell megfizetniük a kamarai hozzájárulást, valamint az előző évekből származó tartozások rendezésére is …

Új elnököt választott a BKIK 72. Küldöttgyűlése

2019.02.13. 14:00
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2019. február 13-i Küldöttgyűlésén Nagy Elek ügyvezető általános alelnököt választotta a BKIK elnökének a soron következő tisztújításig.

Balla Ákos: A 3-as metró meghosszabbítása felpörgeti a lakáspiacot

2019.02.12. 06:00
Újpest mellett Kőbánya és Kispest is egyre attraktívabb a fővárosi ingatlanpiacon. A 3-as metróvonal meghosszabbításának Káposztásmegyer lesz a nyertese – …

Balla Ákos: Némileg csalóka a lakáspiaci „boom”

2019.02.09. 07:00
Elkeserítő, hogy a budapesti lakásállomány 20-30 évente fordul meg, ami nem egyezik meg a lakossági igények változásával. A tranzakciószámok érdemi emeléséhez tartós gazdasági …

Borkai Zsolt: Sokat teszünk azért, hogy Győr élhető város legyen

2019.02.04. 09:20
A 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra olyan sportlétesítménnyel gazdagodott Győr városa, mely azóta is élhető és fenntartható, a város teljes …

Gyopáros Alpár: Tíz éven belül visszafordítható a falvak népességfogyása

2019.01.14. 07:00
A Magyar Falu Program összefonódva a Modern Városok Program fejlesztéseivel a 2018-2022 közötti kormányzati ciklus zászlóshajója lehet. Csak …

Nagy Elek vezeti a BKIK-t a következő elnökválasztásig

2018.12.17. 16:45
A következő elnök megválasztásáig a kamara képviseletében eljáró általános alelnök Nagy Elek lesz, közölte a bkik.hu.

Zsabka Zsolt: a tram-train a gazdaság fellendítését is segíti

2018.12.14. 13:35
Múlt héten pénteken tartotta a XX. Vállalkozók Napját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ). A rendezvényen az Év Vállalkozója díjjal ismerték …

Ezeket a cikkeket olvastad már?